Книги по дистрибуции

Филип Котлер
Маркетинг от А до Я