Книги по колористике

Тимоти Самара
Типографика цвета
Норин Мориока, Син Адамс, Терри Ли Стоун
Дизайн цвета. Практикум
Иоханес Иттен
Искусство цвета